Senteret ligg i Oppstryn i Stryn Kommune og vart opna i 1993 av dåverande statsminister Gro Harlem Brundtland. Senteret vart autorisert som nasjonalparksenter i 1997 av Miljødirektoratet og reautorisert i 2019.

Nasjonalparksenteret er eigd og drifta av Stiftinga Jostedalsbreen nasjonalparksenter med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Stryn kommune, Høgskulen Vestlandet, Norges Geoteknisk Institutt, Den Norske Turistforening, Norsk Botanisk Forening og Nordfjord Folkemuseum.

Ved senteret har vi;

  • Botanisk hage
  • Geologisk park
  • Utstilling om skred og naturfare
  • Film om Jostedalsbreen
  • Utstilling av norske dyr
  • Informasjon om nasjonalparkar
  • Kunnskap om natur- og kulturlandskap
  • Gåvebutikk
  • Kafê