Vi søkjer etter ein medarbeidar!

Vi søkjer etter ein naturglad og engasjert medarbeidar i tidsperioden juli-september

Arbeidsoppgåver:

  • Formidling og vedlikehald av utstilling inne, botanisk hage og geologisk park
  • Informasjonsformidling om nasjonalparken og nærområdet til senteret
  • Oppgåver knytta til resepsjon, kafê og butikk
  • Anna forefallande arbeid vil vere servering, rydding og reinhald

 

Ønskjelege kvalifikasjonar:

  • Serviceinnstilt, effektiv, positiv, arbeidsam og trivst med arbeid inne som ute
  • Evne til å arbeide sjølvstendig og på lag med andre
  • Syner fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgåver og arbeidstid
  • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner
  • Interesse for friluftsliv og aktivitetar i naturen
  • Gode språkkunnskapar — evne til å formidle munnleg på norsk, engelsk og gjerne tysk

Relevant kompetanse og naturfagleg bakgrunn er ønskjeleg, men ikkje eit krav. Arbeidstid varierar etter vaktliste og vil inkludere ettermiddag og helg.

Vi tilbyr ein spanande og variert jobb i eit inkluderande og aktivt miljø.

Kortfatta søknad med CV sendast til mail@visitjostedalsbreen.no

For nærare opplysningar kontakt dagleg leiar Wenche Nesje, tlf. 916 23 883 / e-post wenche@visitjostedalsbreen.no

Søknadsfrist: snarast