Sommarjobb på nasjonalparksenteret?

Vi har ledige stillingar!

Jostedalsbreen Nasjonalparksenter er plassert like ved Oppstrynsvatnet – midt i fjellheimen.

Vi har utstilling inne, samt ein geologisk park og ein botanisk hage med plantar, tre og blomar som representerar den lokale floraen i og kring nasjonalparken. Vi formidlar kunnskap om lokalhistorie, naturverdiar, kulturminner, skred og klima. Vi har eit stort utval av turopplevingar i nærområdet, og vi leiger ut kano og SUP-brett.

Vi søkjer etter naturglade og engasjerte sesongarbeidarar for sommaren 2022 (mai-september).

 • Medarbeidarar
 • Tilkallingsvikarar/ringehjelp ved behov

 

Arbeidsoppgåver:

 • Formidling og vedlikehald av utstilling inne, botanisk hage og geologisk park
 • Informasjonsformidling om nasjonalparken og nærområdet til senteret
 • Oppgåver knytta til resepsjon, kafê og butikk
 • Anna forefallande arbeid vil vere servering, rydding og reinhald


Ønskjelege kvalifikasjonar:

 • Serviceinnstilt, effektiv, positiv, arbeidsam og trivst med arbeid inne som ute
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og på lag med andre
 • Syner fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgåver og arbeidstid
 • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner
 • Interesse for friluftsliv og aktivitetar i naturen
 • Gode språkkunnskapar – evne til å formidle munnleg på norsk, engelsk og gjerne tysk

Relevant kompetanse og naturfagleg bakgrunn er ønskjeleg, men ikkje eit krav. Vi har behov for medarbeidarar i perioden 1.mai-30.september. Ver venleg og informer om kor tid i denne perioden du kan jobbe (start- og sluttdato), samt kva stilling du søkjer på (medarbeidar eller tilkallingsvikar). Arbeidstid varierar etter vaktliste og vil inkludere ettermiddag og helg.

Vi tilbyr ein spanande og variert jobb i eit inkluderande og aktivt miljø.

Kortfatta søknad med CV sendast til mail@visitjostedalsbreen.no

For nærare opplysningar kontakt dagleg leiar Wenche Nesje, tlf. 916 23 883 / e-post wenche@visitjostedalsbreen.no

Søknadsfrist 20.mars 2022