Besøksadresse
Besøkssenter Jostedalsbreen nasjonalpark
Fosnes, Oppstryn.

 

Postadresse
Stiftinga Jostedalsbreen nasjonalparksenter
Strynevegen 1932,
6799 Oppstryn